Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng

  • Bài viết
  • 27 tháng 6, 2011
  • 12 lượt xem
  • 0 bình luận
Số hiệu 50/2006/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 07/03/2006
Người ký: Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm
Tên file: QD50-2006-TTG.doc
Dung lượng: 287,744 bytes
Download tại đây
  • TAG :