Phê duyệt Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015

  • Bài viết
  • 27 tháng 6, 2011
  • 13 lượt xem
  • 0 bình luận
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015 nhằm mục tiêu cải thiện điều kiện lao động, giảm thiểu ô nhiễm môi trường lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động; nâng cao nhận thức và bảo đảm sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động...
Số hiệu 2281/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 10/12/2010
Ngày hiệu lực: 10/12/2010
Người ký: Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng
Tên file: Chuong trinh quoc gia 2011 - QD2281TTG.pdf
Dung lượng: 385,814 bytes
Download tại đây
  • TAG :