Nội dung quản lý nhà nước

Nội dung quản lý nhà nước về kế toán bao gồm: Xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kế toán;...

Theo quy định tại điều 59 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội khóa 11 thì nội dung quản lý nhà nước về kế toán bao gồm: 1. Xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kế toán; 2. Ban hành, phổ biến, chỉ đạo và tổ chức thực hiện văn bản pháp luật về kế toán; 3. Kiểm tra kế toán; kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán; 4. Hướng dẫn hoạt động hành nghề kế toán, tổ chức thi tuyển, cấp và thu hồi chứng chỉ hành nghề kế toán; 5. Hướng dẫn và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghề nghiệp kế toán; 6. Tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học về kế toán và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kế toán; 7. Hợp tác quốc tế về kế toán; 8. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về kế toán.  

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :