Nghị quyết về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

  • Bài viết
  • 27 tháng 6, 2011
  • 11 lượt xem
  • 0 bình luận
Nghị quyết về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, trong đó có quy định những thủ tục đơn giản hóa liên quan tới lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động...
Số hiệu 48/NQ-CP
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 09/12/2010
Ngày hiệu lực: 09/12/2010
Người ký: Thủ tướng Chính phủ
Tên file: NQ%2048_LDTBXH.pdf
Dung lượng: 909,529 bytes
Download tại đây
  • TAG :