MỘT SỐ VỤ VIỆC CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH DO CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH XỬ LÝ

Công ty Glaxo Group Limited khiếu nại về chỉ dẫn gây nhầm lẫn của Công ty Vidipha
• Thời gian: Tháng 01-03/2006 • Nội dung: Chỉ dẫn gây nhầm lẫn làm sai lệch nhận thức của khách hàng giữa sản phẩm Zinnat của Glaxo và Zaniat của Vidipha. • Hành vi: Chỉ dẫn gây nhầm lẫn • Xử lý: Điều tra sơ bộ • Kết quả: Đình chỉ điều tra sơ bộ theo Quyết định số 19/QĐ-QLCT ngày 29/03/2007
Vụ việc khiếu nại về khẩu hiệu kinh doanh của Công ty Syngenta
• Thời gian: Tháng 8-9/2007 • Nội dung: Văn phòng Luật sư Investconsult đại diện Công ty Syngenta khiếu nại Công ty An Nông sử dụng trái phép khẩu hiệu kinh doanh “Be bồ chứa lúa” • Hành vi: Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh • Xử lý: Trả lại hồ sơ • Kết quả: Trả lại hồ sơ khiếu nại do Bên khiếu nại không bổ sung hồ sơ trong thời hạn quy định
Vụ việc Công ty CP Liên kết tri thức in tờ rơi có nội dung sai lệch về sản phẩm bán hàng đa cấp
• Thời gian: Tháng 8-11/2007 • Nội dung: Chi cục QLTT Hà Nội chuyển hồ sơ và biên bản ghi nhận Công ty CP Liên kết tri thức in tờ rơi có nội dung sai lệch về sản phẩm bán hàng đa cấp • Hành vi: Bán hàng đa cấp bất chính • Xử lý: Điều tra theo thủ tục tố tụng cạnh tranh • Kết quả: Quyết định phạt tiền 85 triệu đồng
 
Vụ việc Công ty Kiệt Vinh Lục Cốc in tờ rơi có nội dung sai lệch về sản phẩm bán hàng đa cấp
• Thời gian: Tháng 8-11/2007 • Nội dung: Chi cục QLTT Hà Nội chuyển hồ sơ và biên bản ghi nhận Công ty Kiệt Vinh Lục Cốc in tờ rơi có nội dung sai lệch về sản phẩm bán hàng đa cấp • Hành vi: Bán hàng đa cấp bất chính • Xử lý: Điều tra theo thủ tục tố tụng cạnh tranh
 
• Kết quả: Quyết định phạt tiền 60 triệu đồng
Vụ việc Công ty Trung Thông khiếu nại Công ty Gas Petrolimex Đà Nẵng
• Thời gian: Tháng 11/2007 • Nội dung: Công ty TNHH Trung Thông khiếu nại Công ty Gas Petrolimex Đà Nẵng có hành vi gièm pha doanh nghiệp khác liên quan đến kinh doanh gas. • Hành vi: Gièm pha doanh nghiệp khác • Xử lý: Điều tra theo thủ tục tố tụng cạnh tranh • Kết quả: Kết thúc quá trình điều tra sơ bộ không phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh
Vụ việc khiếu nại về khẩu hiệu kinh doanh của Công ty Syngenta
• Thời gian: Tháng 01/2008 • Nội dung: Văn phòng Luật sư Investconsult đại diện Công ty Syngenta khiếu nại Công ty An Nông sử dụng trái phép khẩu hiệu kinh doanh “Be bồ chứa lúa”. • Hành vi: Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh • Xử lý: Trả lại hồ sơ • Kết quả: Trả lại hồ sơ khiếu nại do bên khiếu nại không bổ sung hồ sơ trong thời hạn quy định
Vụ việc Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật và quản lý môi trường khiếu nại Công ty TNHH Toàn Cầu
• Thời gian: Tháng 4-9/2008 • Nội dung: Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật và quản lý môi trường khiếu nại về hành vi sai chép bao bì sản phẩm của Công ty TNHH Toàn Cầu • Hành vi: Chỉ dẫn gây nhầm lẫn • Xử lý: Điều tra theo thủ tục tố tụng cạnh tranh • Kết quả: Quyết định phạt 15 triệu đồng, Quyết định số 189/QĐ-QLCT ngày 30/10/2008
Vụ việc Công ty TNHH Henkel Việt Nam khiếu nại Công ty Việt Hen
• Thời gian: Tháng 4-7/2008 • Nội dung: Công ty TNHH Henkel Việt Nam khiếu nại hành vi giữ hàng tồn kho và bán với giá thấp của Công ty TNHH Thương mại Việt Hen • Hành vi: Gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác • Xử lý: Điều tra theo thủ tục tố tụng cạnh tranh • Kết quả: Đình chỉ sau giai đoạn điều tra do xác minh không có dấu hiệu vi phạm
Vụ việc Công ty Phan Thị khiếu nại hành vi cạnh tranh không lành mạnh của Công tyTNHH SX-TM-DV Lê Linh
 
• Thời gian: Tháng 6-7/2008 • Nội dung: Công ty Phan Thị khiếu nại một số hành vi cạnh tranh không lành mạnh của Công ty TNHH SX-TM-DV Lê Linh • Hành vi: Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh, gây rối hoạt động kinh doanh và gây nhầm lẫn • Xử lý: Tham vấn tiền tố tụng • Kết quả: Trả lại hồ sơ xác minh, vụ việc không thuộc thẩm quyền xử lý của Cục.
Vụ việc Công ty Cổ phần Thương mại Merro bán hàng đa cấp bất chính
• Thời gian: Tháng 8-10/2008 • Nội dung: Cục QLCT khởi xướng điều tra đối với hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Merro. • Hành vi: Cung cấp thông tin sai lệch về sản phẩm bán hàng đa cấp • Xử lý: Điều tra theo thủ tục tố tụng cạnh tranh • Kết quả: Quyết định phạt 60 triệu đồng, Quyết định số 78/QĐ-QLCT ngày 14/10/2008
Vụ việc Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển quốc tế Monjoin Việt Nam bán hàng đa cấp bất chính
• Thời gian: Tháng 8-10/2008 • Nội dung: Cục QLCT khởi xướng điều tra đối với hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Monjoin • Hành vi: Cung cấp thông tin sai lệch về sản phẩm bán hàng đa cấp • Xử lý: Điều tra theo thủ tục tố tụng cạnh tranh • Kết quả: Quyết định phạt 70 triệu đồng, Quyết định số 79/QĐ-QLCT ngày 14/10/2008
Vụ việc Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Am quảng cáo sai lệch và bán hàng đa cấp bất chính
• Thời gian: Tháng 8-12/2008 • Nội dung: Cục QLCT khởi xướng điều tra đối với hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Việt Am • Hành vi: Quảng cáo sai lệch về doanh nghiệp, sản phẩm bán hàng đa cấp và buộc người tham gia mua sản phẩm để tham gia bán hàng đa cấp • Xử lý: Điều tra theo thủ tục tố tụng cạnh tranh • Kết quả: Quyết định phạt 240 triệu đồng, Quyết định số 115/QĐ-QLCT ngày 22/12/2008
 
Vụ việc Công ty TNHH Hằng Thuận bán hàng đa cấp bất chính
• Thời gian: Tháng 10-12/2008 • Nội dung: Cục QLCT khởi xướng điều tra đối với hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Hằng Thuận • Hành vi: Thông tin sai lệch về sản phẩm và từ chối mua lại hàng hoá • Xử lý: Điều tra theo thủ tục tố tụng cạnh tranh • Kết quả: Quyết định phạt 140 triệu, Quyết định số 119/QĐ-QLCT ngày 30/12/2008
Vụ việc Công ty TNHH Noni Vina quảng cáo sai lệch và bán hàng đa cấp bất chính
• Thời gian: Tháng 10-12/2008 • Nội dung: Cục QLCT khởi xướng điều tra đối với hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Noni Vina • Hành vi: Quảng cáo sai lệch và buộc người tham gia đóng tiền để tham gia bán hàng đa cấp • Xử lý: Điều tra theo thủ tục tố tụng cạnh tranh • Kết quả: Quyết định phạt 100 triệu đồng, Quyết định số 118/QĐ-QLCT ngày 30/12/2008
Vụ việc Công ty TNHH Tân Hy Vọng bán hàng đa cấp bất chính
• Thời gian: Tháng 10-12/2008 • Nội dung: Cục QLCT khởi xướng điều tra đối với hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Tân Hy Vọng • Hành vi: Thông tin sai lệch về sản phẩm và từ chối mua lại hàng hoá • Xử lý: Điều tra theo thủ tục tố tụng cạnh tranh • Kết quả: Quyết định phạt 140 triệu, Quyết định số 127/QĐ-QLCT ngày 31/12/2008
Vụ việc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vĩnh Nhật Quang quảng cáo sai lệch
• Thời gian: Tháng 10-12/2008 • Nội dung: Cục QLCT tự khởi xưởng điều tra • Hành vi: Quảng cáo sai lệch về tính năng, công dụng sản phẩm • Xử lý: Điều tra theo thủ tục tố tụng cạnh tranh • Kết quả: Quyết định phạt 40 triệu, Quyết định số 126/QĐ-QLCT ngày 31/12/2008
 

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :