Luật Thương mại

RỦI RO TÍN DỤNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM- CÁCH TIẾP CẬN TỪ TÍNH CHẤT SỞ HỮU
RỦI RO TÍN DỤNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM- CÁCH TIẾP CẬN TỪ TÍNH CHẤT SỞ HỮU
 • Luật Thương mại
 • 17 tháng 5, 2011

TS PHAN THỊ THU HÀ – Khoa Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế quốc dân Hoạt động ngân hàng luôn hàm chứa rủi ro, đặc biệt và thường xuyên là rủi ro tín dụng. Qua hoạt động giám sát của ...

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỔ PHẦ N HOÁ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỔ PHẦ N HOÁ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM
 • Luật Thương mại
 • 17 tháng 5, 2011

PGS.TS. NGUYỄN ĐÌNH TỰ 1. Một số vấn đề chung về cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước Chủ trương cổ phần hoá DNNN được đặt ra khi đất nước ta bước vào thời kỳ đổi mới theo Quyết ...

MỘT SỐ BẤT CẬP CỦA PHÁP LUẬT VỀ CỔ PHẦN HÓA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC
MỘT SỐ BẤT CẬP CỦA PHÁP LUẬT VỀ CỔ PHẦN HÓA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC
 • Luật Thương mại
 • 17 tháng 5, 2011

NGUYỄN CAO KHỔI Cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đối với hầu hết các doanh ...

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHỦ YẾU TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005 LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHỦ YẾU TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005 LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
 • Luật Thương mại
 • 17 tháng 5, 2011

TS. NGUYỄN THÚY HIỀN – Bộ Tư pháp I. CÁC CHỦ THỂ THAM GIA KÝ KẾT HỢP ĐỒNG Cũng như Bộ luật dân sự năm 1995, Bộ luật dân sự năm 2005 quy định có bốn loại chủ thể của quan hệ pháp luật ...

PHÁ SẢN NGÂN HÀNG VÀ BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÁ SẢN NGÂN HÀNG VÀ BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
 • Luật Thương mại
 • 17 tháng 5, 2011

TRẦN NGỌC TÚ Ngân hàng được xem là lĩnh vực kinh doanh mang lại lợi nhuận cao, nhưng cũng hết sức nhạy cảm. Sự sụp đổ của một ngân hàng thương mại có thể dẫn đến phản ứng dây ...

MỐI LIÊN HỆ TÀI CHÍNH – BẤT ĐỘNG SẢN TRONG NỀN KINH TẾ VIỆT NAM
MỐI LIÊN HỆ TÀI CHÍNH – BẤT ĐỘNG SẢN TRONG NỀN KINH TẾ VIỆT NAM
 • Luật Thương mại
 • 17 tháng 5, 2011

TS. Trần Minh Hoàng Chủ tịch HĐQT Công ty Vinaland Bất kỳ một sản phẩm BĐS nào cũng đều được hình thành từ một nguồn tài chính nào đó, có thể từ nguồn tích lũy, tiết kiệm của tổ chức, ...

CÂU CHUYỆN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHÓAN VIỆT NAM
CÂU CHUYỆN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHÓAN VIỆT NAM
 • Luật Thương mại
 • 17 tháng 5, 2011

Rửa tiền Có hay không chuyện rửa tiền trên sàn chứng khoán Việt Nam? Có. Và đó không phải là ý kiến riêng của tôi mà chính ông Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phùng Khắc Kế đã cảnh ...

CỔ PHIẾU THƯỞNG: BẢN CHẤT VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠNH TÓAN
CỔ PHIẾU THƯỞNG: BẢN CHẤT VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠNH TÓAN
 • Luật Thương mại
 • 17 tháng 5, 2011

Tại thời điểm đầu năm 2007 này, thị trường chứng khoán tại Việt Nam đang phát triển “nóng”. Giá thị trường của cổ phiếu tăng cao cùng với sự kỳ vọng lớn lao của nhà đầu tư trước ...

THỰC TRẠNG TỰ DO HÓA LÃI SUẤT TỪ KHI ÁP DỤNG CƠ CHẾ LÃI SUẤT THỎA THUẬN
THỰC TRẠNG TỰ DO HÓA LÃI SUẤT TỪ KHI ÁP DỤNG CƠ CHẾ LÃI SUẤT THỎA THUẬN
 • Luật Thương mại
 • 17 tháng 5, 2011

Lộ trình tự do hoá lãi suất Năm 2006, ngành ngân hàng đã có bước tiến dài về môi trường pháp lý. Cơ chế tín dụng, cơ chế bảo đảm tiền vay được hoàn thiện theo hướng một mặt tạo điều ...

VAI TRÒ CỦA BẢO LÃNH NGÂN HÀNG TRONG KINH DOANH
VAI TRÒ CỦA BẢO LÃNH NGÂN HÀNG TRONG KINH DOANH
 • Luật Thương mại
 • 17 tháng 5, 2011

Bảo lãnh ngân hàng là cam kết bằng văn bản của ngân hàng với bên có quyền về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng; khi khách hàng không thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết, khách ...

NGHỊ ĐỊNH VỀ HỌ, HỤI, BIÊU, PHƯỜNG
NGHỊ ĐỊNH VỀ HỌ, HỤI, BIÊU, PHƯỜNG
 • Luật Thương mại
 • 17 tháng 5, 2011

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 144/2006/NĐ-CP quy định về hình thức họ, hụi, biêu, phường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của những người tham gia họ. Theo đó, nghiêm cấm việc ...

Thông tư số 134/2007/TT-BTC “Hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Thu nhập DN” mâu thuẫn với Luật doanh nghiệp
Thông tư số 134/2007/TT-BTC “Hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Thu nhập DN” mâu thuẫn với Luật doanh nghiệp
 • Luật Thương mại
 • 17 tháng 5, 2011

So với Thông tư 128/2003/TT-BTC trước đây, Thông tư 134 có nhiều điểm tiến bộ hơn. Tuy nhiên, trong phần quy định về lãi suất tiền vay được thừa nhận vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế ...

TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG VÀ CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG
TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG VÀ CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG
 • Luật Thương mại
 • 17 tháng 5, 2011

Ngân hàng là gì? Ngân hàng là 1 loại hình tổ chức có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế nói chung và đối với từng cộng đồng địa phương nói riêng. Vậy mà vẫn có sự nhầm lẫn trong ...

ỦY QUYỀN KÝ, GIAO DỊCH LIÊN QUAN QUYỀN, NGHĨA VỤ THUẾ
ỦY QUYỀN KÝ, GIAO DỊCH LIÊN QUAN QUYỀN, NGHĨA VỤ THUẾ
 • Luật Thương mại
 • 17 tháng 5, 2011

LÊ VĂN CHẤN Đại diện là việc một người (người đại diện) nhân danh một người khác (người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện (theo khoản 1 ...

CÔNG CỤ TÀI CHÍNH – TÍN DỤNG VỚI THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
CÔNG CỤ TÀI CHÍNH – TÍN DỤNG VỚI THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
 • Luật Thương mại
 • 17 tháng 5, 2011

TS. TRẦN DU LỊCH …“Khi nền kinh tế xuất hiện một ngành đầu tư tạo ra siêu lợi nhuận gây mất thăng bằng trong phát triển, đe dọa nguy cơ khủng hoảng, thì nhà nước cần nhanh chóng có giải ...

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
 • Luật Thương mại
 • 17 tháng 5, 2011

NGUYỄN QUANG A Từ 15-6-2007 dự thảo Luật thuế thu nhập cá nhân được đưa ra lấy ý kiến nhân dân. Đây là một luật rất quan trọng, không chỉ vì nó đụng chạm đến hàng [chục] triệu người, ...

DỰ THẢO LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN: THỬ TÌM MỘT CÁCH TIẾP CẬN KHÁC
DỰ THẢO LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN: THỬ TÌM MỘT CÁCH TIẾP CẬN KHÁC
 • Luật Thương mại
 • 17 tháng 5, 2011

NGUYỄN TRUNG Thuế thu nhập cá nhân là điều tất yếu phải hướng tới của một nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự. Tuy nhiên, xin mạnh dạn nhận xét: Nhà nước ta ở thời điểm hiện nay ...

MỘT SỐ VẤN ĐỀ XUNG QUANH HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ THUẾ VÀ NGHĨA VỤ NỘP THUẾ
MỘT SỐ VẤN ĐỀ XUNG QUANH HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ THUẾ VÀ NGHĨA VỤ NỘP THUẾ
 • Luật Thương mại
 • 17 tháng 5, 2011

Các bạn thân mến chúng tôi xin đăng tải ý kiến của đại biểu quốc hội Trần Văn Nam – Tỉnh Bình Dương – Tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá 11 về Dự thảo Luật quản lý thuế (Luật hiện nay ...

NGHỊ ĐỊNH VỀ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHÈO VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH
NGHỊ ĐỊNH VỀ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHÈO VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH
 • Luật Thương mại
 • 17 tháng 5, 2011

CHÍNH PHỦ  __________ Số: /2007/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________________________ Hà Nội, ngày tháng năm ...

CẦN SỬA ĐỔI QUI ĐỊNH VỀ LÃI SUẤT VAY TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005
CẦN SỬA ĐỔI QUI ĐỊNH VỀ LÃI SUẤT VAY TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005
 • Luật Thương mại
 • 17 tháng 5, 2011

NGUYỄN PHƯƠNG LINH – Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên là nhận tiền ...