Luật Thương mại quốc tế

TÁI CẤU TRÚC VINASHIN: CẦN ĐỐI XỨNG THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
TÁI CẤU TRÚC VINASHIN: CẦN ĐỐI XỨNG THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
 • Luật Thương mại quốc tế
 • 18 tháng 5, 2011

TS. VƯƠNG QUÂN HOÀNG – Công ty Nghiên cứu kinh tế DHVP Tăng trưởng “nóng”, mải mê theo đuổi những mục tiêu lớn trong khi trình độ quản lý không theo kịp là nguyên nhân chính đưa con tàu Vinashin ...

TÌM HIỂU CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT PHÁ SẢN NĂM 2004 VỀ TÀI SẢN, NGHĨA VỤ VỀ TÀI SẢN, CÁC BIỆN PHÁP BẢO TOÀN TÀI SẢN, HỘI NGHỊ CHỦ NỢ VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
TÌM HIỂU CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT PHÁ SẢN NĂM 2004 VỀ TÀI SẢN, NGHĨA VỤ VỀ TÀI SẢN, CÁC BIỆN PHÁP BẢO TOÀN TÀI SẢN, HỘI NGHỊ CHỦ NỢ VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
 • Luật Thương mại quốc tế
 • 18 tháng 5, 2011

LÊ THẾ PHÚC – Tòa án nhân dân tối cao Phá sản là tình trạng không mong muốn của thương nhân trong kinh doanh, nhưng lại là một quy luật kinh tế khách quan của nền kinh tế thị trường. Pháp luật ...

PHÂN TÍCH PHÁP LUẬT VỀ HỘ KINH DOANH ĐỂ TÌM RA CÁC BẤT CẬP
PHÂN TÍCH PHÁP LUẬT VỀ HỘ KINH DOANH ĐỂ TÌM RA CÁC BẤT CẬP
 • Luật Thương mại quốc tế
 • 18 tháng 5, 2011

TS. NGÔ HUY CƯƠNG – Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 1. Sự ra đời của pháp luật về hộ kinh doanh ở Việt Nam Những  người  tham  gia  thương  trường  đầu tiên  có lẽ  là  những  ...

MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC CÔNG TY VÔ HIỆU
MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC CÔNG TY VÔ HIỆU
 • Luật Thương mại quốc tế
 • 18 tháng 5, 2011

HOÀNG ANH TUẤN – Nghiên cứu sinh, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội Con  người  có  những  quyền tự  nhiên  luôn cần được pháp  luật ghi nhận và bảo vệ – Đó  là quyền  được ...

TRANH CHẤP MUA BÁN VÀNG TRÊN SÀN: KHÓ XỬ!
TRANH CHẤP MUA BÁN VÀNG TRÊN SÀN: KHÓ XỬ!
 • Luật Thương mại quốc tế
 • 18 tháng 5, 2011

HOÀNG YẾN Hai vụ án có nội dung y hệt nhau, chỉ khác tên, địa chỉ của bị đơn và số tiền phải trả nhưng cấp phúc thẩm giải quyết theo hai hướng… Năm 2007, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á ...

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) VÀO LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP THỰC TRẠNG VÀ CHÍNH SÁCH (1)
ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) VÀO LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP THỰC TRẠNG VÀ CHÍNH SÁCH (1)
 • Luật Thương mại quốc tế
 • 18 tháng 5, 2011

TS. CHU TIẾN QUANG – Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương THS. HÀ HUY NGỌC – Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững I. Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong lĩnh ...

XÁC ĐỊNH TƯ CÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN: GÓC NHÌN TỪ THỰC TIỄN XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN
XÁC ĐỊNH TƯ CÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN: GÓC NHÌN TỪ THỰC TIỄN XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN
 • Luật Thương mại quốc tế
 • 18 tháng 5, 2011

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là loại hình doanh nghiệp rất phổ biến ở nước ta và nhiều nước trên thế giới. Số lượng công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên ...

TÌM HIỂU PHÁP LUẬT PHÁ SẢN TRÊN THẾ GIỚI
TÌM HIỂU PHÁP LUẬT PHÁ SẢN TRÊN THẾ GIỚI
 • Luật Thương mại quốc tế
 • 18 tháng 5, 2011

PHAN THỊ THU HÀ – Viện Khoa học xét xử, Tòa án nhân dân tối cao Trong điều kiện nền kinh tế toàn cầu hóa ngày nay, nhu cầu xây dựng và hoàn thiện khung pháp luật về kinh tế nói chung và pháp ...

TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2010 VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2011
TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2010 VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2011
 • Luật Thương mại quốc tế
 • 18 tháng 5, 2011

TS. NGUYỄN HỒNG NGA – Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh & NHẬT TRUNG – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Trong năm 2010, kinh tế Việt Nam, cho dù vẫn còn bị ảnh hưởng bởi sự hồi phục chậm chạp ...