Luật Thương mại quốc tế

MỘT SỐ MẢNG CHƯA SÁNG TRONG NỀN KINH TẾ
MỘT SỐ MẢNG CHƯA SÁNG TRONG NỀN KINH TẾ
 • Luật Thương mại quốc tế
 • 25 tháng 5, 2011

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đưa lên mạng cuối tháng 2/2008 kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2007. Có một số mảng chưa sáng cần được phân tích kỹ, ngoài tỷ lệ lạm phát đã ...

NÂNG TẦM DOANH NHÂN – TRÍ THỨC TRONG XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
NÂNG TẦM DOANH NHÂN – TRÍ THỨC TRONG XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
 • Luật Thương mại quốc tế
 • 25 tháng 5, 2011

1. Những khái niệm liên quan từ góc nhìn văn hóa – truyền thông Văn hóa doanh nghiệp hiểu theo nghĩa chung nhất, là tổng thể các hoạt động, các biểu hiện dưới dạng sáng tạo vật chất, tinh ...

CẢI CÁCH CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở TRUNG QUỐC
CẢI CÁCH CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở TRUNG QUỐC
 • Luật Thương mại quốc tế
 • 25 tháng 5, 2011

Cải cách doanh nghiệp nhà nước (DNNN) ở Trung Quốc là một bộ phận chủ yếu của cải cách kinh tế đã tiến hành được 24 năm, kể từ năm 1978. DNNN được chuyển đổi từ tư cách là các cơ quan ...

NÂNG CAO KHẢ NĂNG ĐỀ KHÁNG CỦA NỀN KINH TẾ
NÂNG CAO KHẢ NĂNG ĐỀ KHÁNG CỦA NỀN KINH TẾ
 • Luật Thương mại quốc tế
 • 25 tháng 5, 2011

Thực hiện các cam kết khi ra nhập WTO là bước hoàn thiện trong việc đưa nền kinh tế Việt Nam hội nhập kinh tế thế giới. Sau gần hai năm ra nhập WTO, những biến cố kinh tế thế giới tác động ...

QUYỀN TỰ CHỦ VỀ VỐN VÀ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
QUYỀN TỰ CHỦ VỀ VỐN VÀ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
 • Luật Thương mại quốc tế
 • 25 tháng 5, 2011

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp Nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995, việc ban hành Nghị định 59/CP ngày 3 tháng 10 năm 1996 về “Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà ...

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI Ở VIỆT NAM
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI Ở VIỆT NAM
 • Luật Thương mại quốc tế
 • 25 tháng 5, 2011

Ngày nay văn bản quan trọng nhất về trọng tài ở nước ta là Pháp lệnh trọng tài thương mại năm 2003 (sau đây: Pháp lệnh). Pháp lệnh này có quy định trọng tài giải quyết tranh chấp có yếu tố ...

BÀN VỀ ƯU ĐÃI THANH TOÁN
BÀN VỀ ƯU ĐÃI THANH TOÁN
 • Luật Thương mại quốc tế
 • 25 tháng 5, 2011

Trong kinh doanh, để có được khách hàng, khá nhiều công ty không ngần ngại đưa ra các hình thức ưu đãi và giảm giá. Nhưng đó lại là con dao hai lưỡi, nếu bạn dành cho khách hàng những điều kiện ...

GIAN LẬN THƯƠNG MẠI DƯỚI GÓC NHÌN CỦA NHÀ TÂM LÝ HỌC
GIAN LẬN THƯƠNG MẠI DƯỚI GÓC NHÌN CỦA NHÀ TÂM LÝ HỌC
 • Luật Thương mại quốc tế
 • 25 tháng 5, 2011

Trong năm nay, nước Mỹ xảy ra liên tiếp những vụ xét xử nhiều chủ tịch, giám đốc điều hành của các tập đoàn lớn trên thế giới với các tội danh tham nhũng, ăn cắp tiền công, cố tình lừa ...

ĐIỀU LỆ NGÂN HÀNG SAU CỔ PHẦN HÓA XÂY DỰNG SAO CHO PHÙ HỢP
ĐIỀU LỆ NGÂN HÀNG SAU CỔ PHẦN HÓA XÂY DỰNG SAO CHO PHÙ HỢP
 • Luật Thương mại quốc tế
 • 25 tháng 5, 2011

Ngân hàng là một loại hình doanh nghiệp có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định và có quyền kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật không cấm. Pháp luật hiện hành của nước ta và ...

CẠNH TRANH VÀ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT CẠNH TRANH Ở VIỆT NAM Ở ĐÂY
CẠNH TRANH VÀ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT CẠNH TRANH Ở VIỆT NAM Ở ĐÂY
 • Luật Thương mại quốc tế
 • 25 tháng 5, 2011

I. Đặt vấn đề (Grundlage) Nếu xét về chế độ chính trị – xã hội thì Việt Nam vẫn được coi là một quốc gia cộng sản. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động xây dựng pháp luật ...

TOÀN CẦU HÓA VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM HIỆN NAY
TOÀN CẦU HÓA VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM HIỆN NAY
 • Luật Thương mại quốc tế
 • 25 tháng 5, 2011

Hiện nay, toàn cầu hóa kinh tế là một xu hướng nổi trội và do đó đã trở thành môi trường của các cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các nước trên phạm vi toàn thế giới. Tuy thế, giữa các nước ...

NĂNG LỰC ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP
NĂNG LỰC ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP
 • Luật Thương mại quốc tế
 • 25 tháng 5, 2011

Là thành viên chính thức của WTO, trong bối cảnh tốc độ toàn cầu hóa của nền kinh tế thế giới diễn ra với tốc độ ngày càng cao, mức độ cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt hơn,VN ...

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VƯỢT QUA LẠM PHÁT ĐỂ PHÁT TRIỂN
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VƯỢT QUA LẠM PHÁT ĐỂ PHÁT TRIỂN
 • Luật Thương mại quốc tế
 • 25 tháng 5, 2011

Trong thời gian qua, Việt Nam đã hoà nhập dần với cộng đồng quốc tế trên nhiều lĩnh vực và đạt được những thành tựu đáng kể. Nền kinh tế phát triển mạnh với tốc độ trung bình từ 7 – ...

HƯỚNG TỚI NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG HIỆN ĐẠI THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
HƯỚNG TỚI NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG HIỆN ĐẠI THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
 • Luật Thương mại quốc tế
 • 25 tháng 5, 2011

TCty Vật tư nông nghiệp Việt Nam (TCty VTNN) đã góp vốn với 4 cổ đông khác thành lập Cty CP Vinacam để hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực VTNN. Hoạt động được một thời gian, TCty đã bán hết cổ ...

TRANH CHẤP VỀ TÀI SẢN LÀ VỐN GÓP VÀO DOANH NGHIỆP: ĐÃ BÁN … LẠI ĐÒI LẠI
TRANH CHẤP VỀ TÀI SẢN LÀ VỐN GÓP VÀO DOANH NGHIỆP: ĐÃ BÁN … LẠI ĐÒI LẠI
 • Luật Thương mại quốc tế
 • 25 tháng 5, 2011

TCty Vật tư nông nghiệp Việt Nam (TCty VTNN) đã góp vốn với 4 cổ đông khác thành lập Cty CP Vinacam để hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực VTNN. Hoạt động được một thời gian, TCty đã bán hết cổ ...

ĐƯỜNG LỐI CẢI CÁCH KINH TẾ CỦA VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP
ĐƯỜNG LỐI CẢI CÁCH KINH TẾ CỦA VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP
 • Luật Thương mại quốc tế
 • 25 tháng 5, 2011

Bằng một loạt những quyết định giải quyết những vụ tham nhũng lớn gần đây, Chính phủ đã nhận được sự cổ vũ và ủng hộ của nhân dân và thế giới về quyết tâm làm trong sạch bộ máy và ...

SÁU ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM
SÁU ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM
 • Luật Thương mại quốc tế
 • 25 tháng 5, 2011

Mọi biến động về tiền tệ và ngân hàng luôn được người dân quan tâm. Sự kiện một loạt các định chế tài chính Mỹ sụp đổ như: Lehman Brothers phá sản; Merill Lynch sát nhập với Bank of America; ...

TRUNG QUỐC: ĐIỀU TIẾT LẠI MỐI QUAN HỆ GIỮA CHÍNH QUYỀN VÀ DOANH NGHIỆP SAU KHI GIA NHẬP WTO
TRUNG QUỐC: ĐIỀU TIẾT LẠI MỐI QUAN HỆ GIỮA CHÍNH QUYỀN VÀ DOANH NGHIỆP SAU KHI GIA NHẬP WTO
 • Luật Thương mại quốc tế
 • 25 tháng 5, 2011

Chính phủ tỏ ra bất lực trong việc quản lý các doanh nghiệp nhà nước, nhưng đối với các thành phần kinh tế khác, chính phủ lại tổ chức can thiệp quá sâu. Sự thiếu hòa hợp trong quá trình ...

CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN: NHỮNG KHÍA CẠNH PHÁP LÝ
CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN: NHỮNG KHÍA CẠNH PHÁP LÝ
 • Luật Thương mại quốc tế
 • 25 tháng 5, 2011

Ngày 14 tháng 9 năm 2001 Chính phủ đã ban hành Nghị định 63/CP về “Chuyển doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành công ty TNHH một thành ...

VẤN ĐỀ NHẬN THỨC KHÁI NIỆM GIÁ TRỊ THẶNG DƯ
VẤN ĐỀ NHẬN THỨC KHÁI NIỆM GIÁ TRỊ THẶNG DƯ
 • Luật Thương mại quốc tế
 • 25 tháng 5, 2011

Một trong những vấn đề lý luận mang tính cốt lõi cần ưu tiên làm sáng rõ để việc nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng XHCN của VN được nhanh và đúng là vấn đề nhận thức ...