Luật sửa đổi, bổ sung điều 73 của Bộ luật Lao động

  • Bài viết
  • 25 tháng 6, 2011
  • 16 lượt xem
  • 0 bình luận
Luật này sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động ngày 23/6/1994 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 11 năm 2006
Số hiệu Luật số 84/2007/QH11
Loại văn bản: Luật
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Ngày ban hành: 02/04/2007
Ngày hiệu lực: 11/04/2007
Người ký: Chủ tịch Quốc hội
Tên file: luat sua doi dieu 73 luat LD.doc
Dung lượng: 497,664 bytes
Download tại đây
  • TAG :