Luật doanh nghiệp

Hiểu thế nào là: Sử dụng tài sản Nhà nước và công quỹ để thành lập doanh nghiệp, góp vốn và mua cổ phần của doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình
Hiểu thế nào là: Sử dụng tài sản Nhà nước và công quỹ để thành lập doanh nghiệp, góp vốn và mua cổ phần của doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình
 • Luật doanh nghiệp
 • 02 tháng 7, 2011

Khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp quy định nghiêm cấm cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản của Nhà nước và công quỹ để thành lập doanh nghiệp, góp ...

Các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Luật doanh nghiệp
 • 02 tháng 7, 2011

Tại khoản 2 Điều 165 Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bị xoá tên trong sổ đăng ký kinh doanh trong các trường hợp sau đây: -Nội ...

Mức phạt vi phạm về sử dụng Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
Mức phạt vi phạm về sử dụng Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
 • Luật doanh nghiệp
 • 02 tháng 7, 2011

Mức phạt vi phạm về sử dụng Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với ...

Mức phạt vi phạm các quy định về đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện
Mức phạt vi phạm các quy định về đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện
 • Luật doanh nghiệp
 • 02 tháng 7, 2011

I. Mức phạt vi phạm các quy định về đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp 1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với doanh nghiệp có một trong các ...

Mức phạt vi phạm về tổ chức lại doanh nghiệp
Mức phạt vi phạm về tổ chức lại doanh nghiệp
 • Luật doanh nghiệp
 • 02 tháng 7, 2011

I. Mức phạt vi phạm các quy định về tổ chức lại doanh nghiệp 1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với doanh nghiệp có một trong các hành vi sau: a) Thực hiện chia, tách, ...

Mức phạt vi phạm về ngành nghề có chứng chỉ
Mức phạt vi phạm về ngành nghề có chứng chỉ
 • Luật doanh nghiệp
 • 02 tháng 7, 2011

I. Mức phạt vi phạm các quy định về ngành, nghề kinh doanh có chứng chỉ hành nghề của doanh nghiệp 1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với doanh nghiệp có một trong các hành ...

Mức phạt vi phạm về treo biển hiệu và công bố thông tin
Mức phạt vi phạm về treo biển hiệu và công bố thông tin
 • Luật doanh nghiệp
 • 02 tháng 7, 2011

I. Mức phạt vi phạm các quy định về treo biển hiệu của doanh nghiệp 1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với doanh nghiệp không treo biển hiệu tại trụ sở chính của doanh ...

Mức phạt vi phạm các quy định về đăng ký thay đổi nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh
Mức phạt vi phạm các quy định về đăng ký thay đổi nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh
 • Luật doanh nghiệp
 • 02 tháng 7, 2011

I. Mức phạt vi phạm các quy định về đăng ký thay đổi nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp 1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với doanh nghiệp có một trong ...

Mức phạt vi phạm các quy định về đăng ký góp vốn
Mức phạt vi phạm các quy định về đăng ký góp vốn
 • Luật doanh nghiệp
 • 02 tháng 7, 2011

I. Mức phạt vi phạm các quy định về đăng ký góp vốn của doanh nghiệp 1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với doanh nghiệp không thông báo hoặc thông báo không kịp thời, ...

Mức phạt về hành vi vi phạm các quy định về đăng ký trụ sở
Mức phạt về hành vi vi phạm các quy định về đăng ký trụ sở
 • Luật doanh nghiệp
 • 02 tháng 7, 2011

I. Mức phạt về hành vi vi phạm các quy định về đăng ký trụ sở của doanh nghiệp 1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với doanh nghiệp có một trong các hành vi sau: a) Đăng ...

Mức phạt vi phạm về thành lập và quản lý Doanh nghiệp
Mức phạt vi phạm về thành lập và quản lý Doanh nghiệp
 • Luật doanh nghiệp
 • 02 tháng 7, 2011

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với doanh nghiệp có một trong các hành vi sau: a) Đăng ký không trung thực, không chính xác thông tin về tổ chức, cá nhân trong hồ sơ đăng ký ...

Phạm vi sử dụng của giấy phép hoạt động điện lực
Phạm vi sử dụng của giấy phép hoạt động điện lực
 • Luật doanh nghiệp
 • 02 tháng 7, 2011

1. Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực tư vấn quy hoạch điện lực, tư vấn đầu tư xây dựng điện, tư vấn giám sát thi công các công trình điện có giá trị sử dụng trong phạm vi cả ...

Trường hợp miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực
Trường hợp miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực
 • Luật doanh nghiệp
 • 02 tháng 7, 2011

1.    Tư vấn thẩm định và phản biện các dự án đầu tư xây dựng điện; 2.    Phát điện để tự sử dụng không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác; 3.    Phát điện có công suất lắp ...

Quyền và nghĩa vụ của Tổ quản lý, thanh lý tài sản của Doanh nghiệp tiến hành thủ tục phá sản
Quyền và nghĩa vụ của Tổ quản lý, thanh lý tài sản của Doanh nghiệp tiến hành thủ tục phá sản
 • Luật doanh nghiệp
 • 02 tháng 7, 2011

I. Tổ quản lý, thanh lý tài sản 1. Đồng thời với việc ra quyết định mở thủ tục phá sản, Thẩm phán ra quyết định thành lập Tổ quản lý, thanh lý tài sản để làm nhiệm vụ quản lý, thanh ...

Thẩm quyền của Toà án và Nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản
Thẩm quyền của Toà án và Nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản
 • Luật doanh nghiệp
 • 02 tháng 7, 2011

I. Thẩm quyền của Toà án 1. Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Toà án nhân dân cấp huyện) có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với ...

Một số khái niệm về Dược phẩm
Một số khái niệm về Dược phẩm
 • Luật doanh nghiệp
 • 02 tháng 7, 2011

1. Dược là thuốc và hoạt động liên quan đến thuốc. 2. Thuốc là chất hoặc hỗn hợp các chất dùng cho người nhằm mục đích phòng bệnh, chữa bệnh, chẩn đoán bệnh hoặc điều chỉnh chức ...

Những ngành nghề kinh doanh đòi hỏi phải có vốn pháp định
Những ngành nghề kinh doanh đòi hỏi phải có vốn pháp định
 • Luật doanh nghiệp
 • 02 tháng 7, 2011

1. Tổ chức tín dụng a. Ngân hàng thương mại cổ phần: 1000 tỷ đồng b. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 15 triệu USD 2. Quỹ tín dụng nhân dân a. Quỹ tín dụng nhân dân trung ương: 1000 tỷ ...

5 bí quyết
5 bí quyết "mở công ty riêng"
 • Luật doanh nghiệp
 • 02 tháng 7, 2011

"Anh vừa mở công ty riêng", "Bọn em vừa mở công ty", "Mình vừa lập công ty riêng"... "Mở công ty riêng" dường như là việc nhiều người đang làm, nhưng với bốn chữ đơn giản này không phải ai ...

Mở công ty dịch vụ bảo vệ phải có vốn 2 tỷ đồng
Mở công ty dịch vụ bảo vệ phải có vốn 2 tỷ đồng
 • Luật doanh nghiệp
 • 02 tháng 7, 2011

Trả lời: Theo Nghị định của Chính phủ số 52/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ thì điều kiện thành lập, đăng ký kinh doanh dịch vụ bảo vệ được quy định như ...

Nghị định về sản xuất, kinh doanh rượu
Nghị định về sản xuất, kinh doanh rượu
 • Luật doanh nghiệp
 • 02 tháng 7, 2011

Nghị định này bao gồm sáu chương, 33 điều quy định cụ thể các nội dung: Đối tượng áp dụng, điều kiện công nhận làng nghề sản xuất rượu,  điều kiện cấp Giấy phép sản xuất rượu, ...