Hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh

  • Bài viết
  • 27 tháng 6, 2011
  • 14 lượt xem
  • 0 bình luận
Đối tượng và phạm vi áp dụng là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh các đơn vị sự nghiệp (gọi chung là doanh nghiệp)
Số hiệu 14/1998/TTLT- BLĐTBXH - BYT - TLĐLĐVN
Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Cơ quan ban hành: Bộ LĐTBXH, Bộ Y tế, TLĐLĐVN
Ngày ban hành: 31/10/1998
Tên file: Thong tu so 14-1998.doc
Dung lượng: 128,000 bytes
Download tại đây
  • TAG :