Hướng dẫn về hồ sơ và quy trình giám định y khoa cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội

  • Bài viết
  • 27 tháng 6, 2011
  • 1 lượt xem
  • 0 bình luận
Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 và Nghị định số 45/CP ngày 15/07/1995 của Chính phủ ban hành Điều lệ Bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội; sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội nhân dân và công an nhân dân
Số hiệu 18/2000/TT-BYT
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Y Tế
Ngày ban hành: 17/10/2000
Tên file: Huong dan ve ho so va quy trinh giam dinh y khoa cho nguoi lao dong tham gia bao hiem xa hoi.pdf
Dung lượng: 177,417 bytes
Download tại đây
  • TAG :