Hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao

  • Bài viết
  • 27 tháng 6, 2011
  • 21 lượt xem
  • 0 bình luận
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao
Số hiệu 34/2007/TTLT/BTC -BLĐTBXH-UBTDTT
Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Ngày ban hành: 09/04/2007
Tên file: TTLT 34-2007-BTC-BLDTBXH-UBTDTT.doc
Dung lượng: 107,520 bytes
Download tại đây
  • TAG :