Hướng dẫn thay đổi ĐKKD đối với DN thay đổi mệnh giá cổ phần

Theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 26 Luật Doanh nghiệp thì khi thay đổi các vấn đề trong nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan Đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi. Trường hợp có thay đổi nội dung Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ được cấp lại Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp thay đổi mệnh giá cổ phần, Cơ quan Đăng ký kinh doanh hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng Phụ lục III-9 (Thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp) ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 4/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Kèm theo Thông báo phải có: Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần. Quyết định, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần được kê khai theo mẫu tại Phụ lục II-2 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BKH. Khi nhận được thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận và đăng ký thay đổi mệnh giá cổ phần cho công ty cổ phần.  
================================================
Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với Tư vấn Luật Bắc Việt Luật để được hướng dẫn chi tiết.
Hoặc yêu cầu dịch vụ tại đây.
----------------------------
Công ty Luật Bắc Việt Luật
Số 39b, lô 6, Trung Yên 14, Khu đô thị mới Trung Yên - Đống Đa
Tel: 04.22155966 - 04. 22158486
Hotline: 0938-188-889 – 0988-631168 - 01687696666
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.dangkykinhdoanh.net
  • TAG :