HƯỚNG DẪN NỘP ĐƠN GIA HẠN HIỆU LỰC VĂN BẰNG BẢO HỘ

  • Bài viết
  • 24 tháng 6, 2011
  • 2 lượt xem
  • 0 bình luận
LUẬT SƯ TƯ VẤN : 1. Bằng độc quyền KDCN Tài liệu cần nộp: - Giấy Uỷ quyền có dấu và chữ ký của Người nôp đơn (yêu cầu nộp đồng thời với đơn; bản sao Giấy uỷ quyền được chấp nhận tại thời điểm nộp đơn, bản gốc phải được nộp trong vòng 03 tháng kể từ ngày nộp đơn). - Bản gốc Bằng độc quyền KDCN (yêu cầu nộp đồng thời với đơn). 2. Giấy Đăng ký Nhãn hiệu hàng hoá Tài liệu cần nộp: - Giấy Uỷ quyền có dấu và chữ ký của Người nôp đơn (yêu cầu nộp đồng thời với đơn; bản sao Giấy uỷ quyền được chấp nhận tại thời điểm nộp đơn, bản gốc phải được nộp trong vòng 03 tháng kể từ ngày nộp đơn. - Bản gốc Giấy Đăng ký Nhãn hiệu hàng hoá  (yêu cầu nộp đồng thời với đơn).

  • TAG :