Hồ sơ dự án giao dịch qua sàn giao dịch bất động sản

  • Bài viết
  • 30 tháng 6, 2011
  • 17 lượt xem
  • 0 bình luận
Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi cho sàn giao dịch bất động sản 01 bộ hồ sơ pháp lý chứng minh nhà ở thương mại đủ điều kiện được giao dịch qua sàn bao gồm bản sao các loại giấy tờ sau đây: -      Văn bản công nhận chủ đầu tư dự án của cơ quan có thẩm quyền; -      Quyết định phê duyệt quy hoạch và bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt hoặc bản vẽ tổng mặt bằng của dự án (đối với trường hợp không phải lập quy hoạch tỷ lệ 1/500); -      Quyết định phê duyệt dự án; -      Quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho cả dự án; -      Giấy phép xây dựng đối với trường hợp nhà ở phải có giấy phép xây dựng; -      Bản vẽ thiết kế của từng loại nhà ở được bán, cho thuê, cho thuê mua đã được phê duyệt; -      Biên bản nghiệm thu kỹ thuật về việc đã xây dựng xong phần móng của công trình nhà ở. -      Thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ hoàn công -     Biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng  
  • TAG :