Hải Phòng: Cấp mới thay đổi nội dung ĐKKD 3.062 DN, VPĐD

  • Bài viết
  • 28 tháng 6, 2011
  • 20 lượt xem
  • 0 bình luận
(NBRS News) Theo Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng, trong 6 tháng đầu năm 2011, đã có 3.062 doanh nghiệp, văn phòng đại diện được cấp đăng ký doanh nghiệp, thành lập chi nhánh và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn. Cụ thể, số lượng cấp đăng ký thành lập mới là 1.298 doanh nghiệp, giảm so với cùng kỳ năm trước 22,37%. Số vốn đăng ký là 5.740.820 triệu đồng, giảm 12,59% so với cùng kỳ. Cấp đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện cho 103 đơn vị, doanh nghiệp. Cấp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 1.661 lượt doanh nghiệp, giảm 28,41%.
NBRS News
  • TAG :