Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoang nước dưới đất

  • Bài viết
  • 23 tháng 6, 2011
  • 7 lượt xem
  • 0 bình luận
Trình tự thực hiện: Tổ chức, cá nhân hoàn thành hồ sơ theo mẫu nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường 02 bộ hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì không quá 03 ngày làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân bổ sung và chỉnh sửa hồ sơ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính đến Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phần, số lượng hồ sơ: 02 bộ Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc tỉnh từ ngày nhận đủ hồ sơ và hợp lệ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép Phí: 50.000 đồng Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 02a Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (Mẫu đính kèm) Mẫu số 02b Bảng tổng hợp các công trình khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất đã thực hiện trong thời gian sử dụng giấy phép (Mẫu đính kèm) Mẫu số 01c Bản khai kinh nghiệm chuyên môn (của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật)(Mẫu đính kèm) Mẫu số 01b Bản khai năng lực chuyên môn kỹ thuật hành nghề khoan nước dưới đất (Mẫu đính kèm) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Ngoài các điều kiện như cấp phép mới còn có các điều kiện sau: a) Trong quá trình hành nghề, tổ chức, cá nhân được cấp phép (gọi chung là chủ giấy phép) thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 4 của Quy định; không vi phạm nội dung quy định của giấy phép và các quy định của pháp luật về tài nguyên nước; b) Tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép, giấy phép đã được cấp còn hiệu lực ít nhất ba mươi (30) ngày Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Tài nguyên nước năm 1998, Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12/10/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất,  
  • TAG :