Danh mục 21 bệnh nghề nghiệp được bồi thường

  • Bài viết
  • 27 tháng 6, 2011
  • 16 lượt xem
  • 0 bình luận
Số hiệu 29/TT-LB
Loại văn bản: Thông tư liên bộ
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế - Bộ LĐTBXH
Ngày ban hành: 25/12/1991
Tên file: Danh muc 21 benh nghe nghiep duoc boi thuong.pdf
Dung lượng: 124,463 bytes
Download tại đây
  • TAG :