ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG NƯỚC NGOÀI

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG NƯỚC NGOÀI

CĂN CỨ PHÁP LUẬT:

• Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

• Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

• Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 về hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ĐKKD.

• Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29 tháng 7 năm 2008 về hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

LUẬT SƯ TƯ VẤN:

- Trình tự thực hiện:

• Đăng ký hoạt động chi nhánh có trụ sở tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công ty đặt trụ sở chính:

+ Công ty gửi thông báo đến Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi công ty đã ĐKKD, kèm theo bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh. Đối với chi nhánh kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo thông báo phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.

+ Thời hạn cấp Giấy chứng nhận ĐKHĐ cho chi nhánh: 07 ngày làm việc.

• Đăng ký hoạt động chi nhánh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi công ty đặt trụ sở chính:

+ Công ty gửi thông báo đến Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi dự định đặt trụ sở của chi nhánh để đăng ký hoạt động chi nhánh, kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD của công ty, điều lệ công ty và quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện. Đối với chi nhánh kinh danh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo thông báo phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.

+ Thời hạn cấp Giấy chứng nhận ĐKHĐ cho chi nhánh: 07 ngày làm việc. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKHĐ của chi nhánh, công ty gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty đã ĐKKD về việc đã lập chi nhánh và kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKHĐ của chi nhánh để bổ sung hồ sơ ĐKKD và để được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD.

- Cách thức thực hiện: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng ĐKKD cấp Tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

• Thông báo lập chi nhánh, bao gồm những nội dung sau:

+ Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

+ Ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Tên chi nhánh dự định thành lập ;

+ Địa chỉ trụ sở chi nhánh;

+ Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh;

+ Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhánh;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

• Kèm theo:

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Bản sao Điều lệ công ty;

+ Quyết định bằng văn bản của Chủ tịch công ty về việc thành lập chi nhánh;

+ Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.

• Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.

• Nếu chi nhánh được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp không phải nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, bản sao Điều lệ công ty trong hồ sơ đăng ký hoạt động.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng ĐKKD (Sở KH ĐT).

- Kết quả thực hiện: Giấy  chứng nhận.  

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật