Công việc kế toán trong trường hợp sáp nhập đơn vị kế toán

Công việc kế toán trong trường hợp sáp nhập đơn vị kế toán được quy định như sau: Đơn vị kế toán sáp nhập vào đơn vị kế toán khác phải thực hiện các công việc sau đây...

Theo quy định tại điều 45 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội khóa 11 thì công việc kế toán trong trường hợp sáp nhập đơn vị kế toán được quy định như sau: 1. Đơn vị kế toán sáp nhập vào đơn vị kế toán khác phải thực hiện các công việc sau đây: a. Khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa thanh toán, lập báo cáo tài chính; b. Bàn giao toàn bộ tài sản, nợ chưa thanh toán, lập biên bản bàn giao và ghi sổ kế toán theo biên bản bàn giao; c. Bàn giao toàn bộ tài liệu kế toán cho đơn vị kế toán nhận sáp nhập. 2. Đơn vị kế toán nhận sáp nhập căn cứ vào biên bản bàn giao ghi sổ kế toán theo quy định của Luật này.  

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật