Công văn của Tổng cục Thuế số 2307/TCT-HTQT ngày 10 tháng 6 năm 2009 về việc miễn thuế TNCN theo Hiệp định thuế Việt Nam-Pháp

  • Bài viết
  • 26 tháng 7, 2010
  • 97 lượt xem
  • 0 bình luận

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trả lời công văn số 1620/CT-TNCN ngày 24/4/2009 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (Hiệp định) giữa Việt Nam và Pháp đối với ông Tavera Christophe, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về việc áp dụng nội luật, căn cứ vào các tài liệu Cục Thuế gửi kèm công văn thì ông Tavera Christophe có nghĩa vụ nộp thuế TNCN tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Về việc áp dụng Hiệp định, trường hợp ông Tavera Christophe là đối tượng cư trú của Pháp, Hiệp định Việt Nam- Pháp sẽ được áp dụng. Căn cứ vào các tài liệu Cục Thuế gửi kèm công văn, ông Tavera Christophe được Trường Đại học Rennes I cử sang Việt Nam thực hiện hoạt động giảng dạy trong khuôn khổ Thoả thuận hợp tác và Hợp đồng liên kết giữa Trường Đại học Kinh tế- Đại học Huế và Trường Đại học Rennes I. Như vậy, hoạt động giảng dạy của ông Tavera Christophe tại Trường Đại học Kinh tế- Đại học Huế là hoạt động mang tính chất phụ thuộc và thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều 14- Hiệp định giữa Việt Nam và Pháp, cụ thể như sau:

Điều 14- Hoạt động dịch vụ cá nhân phụ thuộc, Hiệp định Việt Nam- Pháp quy định:

“1. Thể theo các quy định tại điều 15, 17 và 18 các khoản tiền lương và các khoản tiền công tương tự khác do một đối tượng cư trú của một Nước ký kết thu được từ lao động làm công sẽ chỉ chịu thuế tại Nước đó, trừ khi công việc của đối tượng đó được thực hiện tại Nước kia. Nếu công việc lao động được thực hiện như vậy, số tiền công trả cho lao động đó phải chịu thuế tại Nước kia.  

          2. Mặc dù có những quy định tại khoản 1, tiền công lao động của một đối tượng cư trú của một Nước ký kết thu được từ lao động làm công tại Nước ký kết kia sẽ chỉ phải nộp thuế tại Nước thứ nhất nếu:

          a) Người nhận tiền công có mặt ở nước kia trong một thời gian hoặc nhiều thời gian gộp lại không quá 183 ngày trong một năm dương lịch; và

          b) chủ lao động hay người đại diện chủ lao động trả tiền công lao động không phải là đối tượng cư trú của Nước kia; và

          c) số tiền công không phải phát sinh tại một cơ sở thường trú hoặc cơ sở cố định mà người chủ lao động có tại Nước kia”.

          Theo các quy định nêu trên, do không thoả mãn các điều kiện nêu tại khoản 2, Điều 14 nên ông Tavera Christophe có nghĩa vụ nộp thuế TNCN tại Việt Nam theo quy định của khoản 1, Điều 14 nêu trên.

            Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế biết và hướng dẫn ông Tavera Christophe tuân thủ nghiêm túc pháp luật thuế./.


"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :