Công văn của Tổng cục Thuế số 1744/TCT-CS ngày 25/05/2010 về việc giảm, gia hạn nộp thuế TNDN đối với các Công ty xổ số kiến thiết

  • Bài viết
  • 26 tháng 7, 2010
  • 11 lượt xem
  • 0 bình luận

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về việc giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với các Công ty xổ số kiến thiết theo Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Các Công ty xổ số kiến thiết có đặc thù là lĩnh vực do Nhà nước sở hữu 100% vốn và sau khi nộp thuế, trích lập các quỹ theo quy định số còn lại phải nộp ngân sách nhà nước 100% để phục vụ cho việc đầu tư các công trình về giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội quan trọng khác của địa phương, do đó:

- Đối với các trường hợp thực tế đã xử lý giảm, giãn, căn cứ quyết toán thuế TNDN năm 2009 yêu cầu các doanh nghiệp nộp ngay số thuế còn lại sau khi được giảm, giãn. Đối với số thuế được giãn, được giảm mà thực tế doanh nghiệp không cần để tăng vốn đổi mới công nghệ... đề nghị các Cục thuế phối hợp với Sở tài chính kiểm tra, rà soát báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý không giãn, giảm để tăng vốn đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội.

- Đối với các trường hợp thực tế không xử lý giảm, giãn, khi quyết toán thuế TNDN năm 2009, thực hiện thu ngân sách đúng quy định, sau khi nộp thuế, trích lập các quỹ theo quy định số còn lại phải nộp ngân sách nhà nước 100% kịp thời.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện./.


"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :