Chỉ thị số 18/2008/CT-TTg ngày 06/6/2008 về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động khai thác các mỏ đá nhằm đảm bảo an toàn trong khai thác

  • Bài viết
  • 27 tháng 6, 2011
  • 13 lượt xem
  • 0 bình luận
Trước tình hình trên địa bàn một số tỉnh đã xảy ra một số vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng do sạt lở mỏ đá gây thiệt hại lớn về người và tài sản mà nguyên nhân do đa số các mỏ đá đang được khai thác có quy mô nhỏ, tổ chức, cá nhân khai thác chưa đáp ứng được các yêu cầu về năng lực chuyên môn và năng lực điều hành mỏ, ngày 06/6/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ra chỉ thị tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động khai thác các mỏ đá nhằm đảm bảo an toàn trong khai thác.
Số hiệu 18/2008/CT-TTg
Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 06/06/2008
Người ký: Thủ tướng Chính phủ
Tên file: 18-2008-CT-TTg - khai thac da.doc
Dung lượng: 48,640 bytes
Download tại đây
  • TAG :