Chế độ trợ cấp bệnh nghề nghiệp

  • Bài viết
  • 25 tháng 6, 2011
  • 17 lượt xem
  • 0 bình luận
Người lao động bị bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp tuỳ theo mức độ suy giảm khả năng lao động và được tính theo mức tiền lương tối thiểu chung
Số hiệu 12/CP
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 26/01/1995
Tên file: Che do tro cao benh nghe nghiep.pdf
Dung lượng: 130,153 bytes
Download tại đây
  • TAG :