Cấp phép hành nghề khoang nước dưới đất

  • Bài viết
  • 23 tháng 6, 2011
  • 6 lượt xem
  • 0 bình luận
Trình tự thực hiện: Tổ chức, cá nhân hoàn thành hồ sơ theo mẫu nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường 02 bộ hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì không quá 03 ngày làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân bổ sung và chỉnh sửa hồ sơ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính đến Sở Tài nguyên và Môi trường Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc tính nhận đủ hồ sơ và hợp lệ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép Lệ phí: 100.000 đồng Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 1a Đơn đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất. (Mẫu đính kèm) Mẫu số 01c Bản khai kinh nghiệm chuyên môn (của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật)(Mẫu đính kèm) Mẫu số 01b Bản khai năng lực chuyên môn kỹ thuật hành nghề khoan nước dưới đất (Mẫu đính kèm) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 1.1. Có quyết định thành lập tổ chức của cấp có thẩm quyền hoặc giấy đăng ký hoạt động kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp, trong đó có nội dung hoạt động liên quan đến ngành nghề khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất. 1.2. Người đứng đầu tổ chức hoặc người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật  của tổ chức, cá nhân hành nghề (sau đây gọi chung là người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật) phải đáp ứng các điều kiện sau: a) Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ: - Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành địa chất, địa chất thủy văn, khoan và có ít nhất ba (03) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề; hoặc công nhân khoan có tay nghề bậc 3/7 hoặc tương đương trở lên và có ít nhất năm (05) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề; - Đã trực tiếp tham gia thiết kế, lập báo cáo hoặc thi công khoan ít nhất mười (10) công trình thăm dò, khai thác nước dưới đất. b) Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa: - Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành địa chất, địa chất thủy văn, khoan và có ít nhất ba (03) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề; hoặc tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành địa chất, địa chất thủy văn, khoan và có ít nhất năm (05) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề; - Đã trực tiếp tham gia lập đề án, báo cáo thăm dò, thiết kế hệ thống giếng khai thác hoặc chỉ đạo thi công ít nhất năm (05) công trình thăm dò, khai thác nước dưới đất có lưu lượng từ 200m3/ngày đêm trở lên. 1.3. Máy khoan và các thiết bị thi công khoan phải bảo đảm có tính năng kỹ thuật phù hợp, đáp ứng yêu cầu đối với quy mô hành nghề và an toàn lao động theo quy định hiện hành. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Tài nguyên nước năm 1998, Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12/10/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất, Thành phần, số lượng hồ sơ: 02 bộ  
  • TAG :