Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

  • Bài viết
  • 23 tháng 6, 2011
  • 2 lượt xem
  • 0 bình luận
Trình tự thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép  theo mẫu nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường . Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra, đối chiếu với hồ sơ cấp phép lưu trữ, sao chụp giấy phép đã cấp và trình UBND tỉnh cấp lại giấy phép mới cho chủ giấy phép không quá 05 ngày làm việc Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính đến Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phần, số lượng hồ sơ: 02 bộ Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc tính nhận đủ hồ sơ và hợp lệ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép Lệ phí: Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Tài nguyên nước năm 1998, Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12/10/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất,  
  • TAG :