Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cáp treo chở người, tàu lượn cao tốc và hệ thống máng trượt

  • Bài viết
  • 27 tháng 6, 2011
  • 4 lượt xem
  • 0 bình luận
Ban hành kèm theo Thông tư này Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Hệ thống cáp treo chở người, Tàu lượn cao tốc và Hệ thống Máng trượt. Quy trình này quy định các yêu cầu, trình tự kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cáp treo chở người và áp dụng với các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn khi kiểm định các Hệ thống cáp treo chở người.
Số hiệu 01/2010/TT -BLĐTBXH
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ LĐTBXH
Ngày ban hành: 12/01/2010
Người ký: Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh
Tên file: 01_2010_TT-BLĐTBXH.doc
Dung lượng: 526,848 bytes
Download tại đây
  • TAG :