Bài viết

Những loại phí quái chiêu của nhà băng
Những loại phí quái chiêu của nhà băng
  • Tranh tụng ngân hàng
  • 30 tháng 6, 2011

Trước khi điều chỉnh tỷ giá, cùng với những hợp đồng mua bán ngoại tệ, các ngân hàng có những nguồn thu quái chiêu như phí kiểm đếm tiền mặt lên tới hàng trăm triệu đồng, phí tư vấn cả ...