Bài viết

Những hạn chế đối với nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tại các ngân hàng Việt Nam?
Những hạn chế đối với nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tại các ngân hàng Việt Nam?
  • Tìm hiểu luật
  • 18 tháng 4, 2018

Việt Nam cam kết về việc góp vốn dưới hình thức mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài tại các ngân hàng Việt Nam như sau...

Những loại phí quái chiêu của nhà băng
Những loại phí quái chiêu của nhà băng
  • Tranh tụng ngân hàng
  • 30 tháng 6, 2011

Trước khi điều chỉnh tỷ giá, cùng với những hợp đồng mua bán ngoại tệ, các ngân hàng có những nguồn thu quái chiêu như phí kiểm đếm tiền mặt lên tới hàng trăm triệu đồng, phí tư vấn cả ...

Người liên quan là chi nhánh hay ngân hàng?
Người liên quan là chi nhánh hay ngân hàng?
  • Tranh tụng ngân hàng
  • 30 tháng 6, 2011

Bên thì bảo ngân hàng mới là người liên quan trong vụ án, bên lại nói chi nhánh tham gia với tư cách đó cũng không sao.