Bài viết

Chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH
Chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân (DNTN) thành Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH)? Chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân (DNTN) thành Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH)? Tại Công văn số 42/TCT-KK ...

Thanh toán qua tài khoản vãng lai
Thanh toán qua tài khoản vãng lai
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Hình thức thanh toán thông qua tài khoản vãng lai của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc cá nhân kinh doanh để thanh toán hàng hoá mua của doanh nghiệp Việt Nam được xác định là thanh toán qua ngân hàng ...

Các khoản đầu tư nâng cấp, sửa chữa tài sản cố định được phản ánh như thế nào?
Các khoản đầu tư nâng cấp, sửa chữa tài sản cố định được phản ánh như thế nào?
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Các khoản đầu tư nâng cấp, sửa chữa tài sản cố định được phản ánh như thế nào? Các khoản đầu tư nâng cấp, sửa chữa tài sản cố định được phản ánh như thế nào? 1. Các chi ...

Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định được quy định?
Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định được quy định?
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định được quy định như thế nào? Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định được quy định như thế nào? 1. Nội dung của phương pháp khấu hao ...

Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp
Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Cách kê khai thuế
 • 26 tháng 7, 2010

Theo quy định tại điều 11 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12  thì Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định như sau: Theo ...

Nơi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
Nơi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Theo quy định tại điều 12 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12  thì Nơi  nộp thuế  thu nhập doanh nghiệp được quy định như sau: Theo quy ...

Tounge Strenghtening Exercises For Lesbians
Tounge Strenghtening Exercises For Lesbians
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Theo quy định tại điều 11 Luật thuế thu Tounge Strenghtening Exercises For Lesbians nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12  thì Phương pháp tính thuế thu nhập doanh ...

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Theo quy định tại điều 10 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12  thì  thuế suất thuế thu nhập Doanh nghiệp được quy định như sau: Theo quy ...

Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế doanh nghiệp
Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế doanh nghiệp
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Theo quy định tại điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12  thì  Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu ...

Doanh thu của doanh nghiệp
Doanh thu của doanh nghiệp
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Theo quy định tại điều 8 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12  thì  Doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ, ...

Xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
Xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Theo quy định tại điều 7 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12  thì  thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định như sau: Theo ...

Căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp
Căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Theo quy định tại điều 6 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12  thì căn cứ tính thuế là thu nhập tính thuế và thuế suất. Theo quy định ...

Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp
Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Theo quy định tại điều 5 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12  thì Kỳ tính thuế được quy định như sau: Theo quy định tại điều 5 Luật ...

Thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp
Thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Theo quy định tại điều 4 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12  thì Thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định như ...

Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Theo quy định tại điều 3 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12  thì Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm: Theo quy định tại ...

Công ty có thể ký hợp đồng thuê nhà với chủ nhà đồng thời là giám đốc công ty
Công ty có thể ký hợp đồng thuê nhà với chủ nhà đồng thời là giám đốc công ty
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Câu hỏi: Công ty em mở văn phòng tại nhà giám đốc. Như vậy, em có làm hợp đồng thuê nhà của giám đốc được không? Xin Ban tư vấn giúp ...

Hóa đơn bán hàng
Hóa đơn bán hàng
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Câu hỏi: Tôi là hộ kinh doanh cá thể. Từ trước tới giờ tôi chỉ kinh doanh nhỏ nên không làm giấy phép kinh doanh. Nhưng hiện nay, khi tôi giao hàng cho ...

Định mức nguyên vật liệu
Định mức nguyên vật liệu
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Nếu hàng năm hoặc đầu chu kỳ sản xuất sản phẩm mà doanh nghiệp không đăng ký định mức tiêu hao nguyên vật liệu thì bị xử phạt như thế nào? Điều, khoản, ...

Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Theo quy định tại điều 18 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12 thì Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế được quy định như sau: Theo quy định ...

Trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
Trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Theo quy định tại điều 17 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12 thì việc Trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp ...